หลักสูตรเรียนการแสดง ACTING PROFESSIONAL

เป็นหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความรักและสนใจในวิชาชีพการแสดง แต่ยังไม่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์ด้านการแสดง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงบทบาทเป็นตัวละครต่าง  ๆ ในละคร ภาพยนตร์ และสื่อการแสดงต่าง ...

ACTING-JUNIOR

หลักสูตร ACTING JUNIOR  เป็นหลักสูตรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกของผู้เรียน ด้วยการใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) ให้ผู้เรียนสามารถใช้จินตนาการ ...